Email: ctyokovietnam@gmail.com

Hotline: 028 62753566

Polymer tự vá OKO hoạt đông như thế nào ?

Chất tự trám của OKO hoạt động thế nào ?

Bơm chất lỏng vào bánh xe thông qua vòi (valve)

Chuyển động quay tròn của bánh xe giúp sản phẩm phủ đều bề mặt vỏ (lốp) xe, thiết lập cơ chế bảo vệ toàn bộ bề mặt và sẵn sàng trám bất kỳ lổ thủng nào.

Khi bánh xe bị thủng, áp suất không khí sẽ ngay lập tức đẩy chất trám OKO RTG vào lổ thủng và trám vĩnh viễn lổ thủng đó mà không làm áp suất hơi trong vỏ bị mất.